Langkah Mengatasi Masalah Pencemaran Alam Sekitar

Berikut dikongsikan contoh karangan yang bertajuk Langkah Mengatasi Masalah Pencemaran Alam Sekitar. Umum sedia maklum yang alam sekitar yang sihat akan memberikan impak kepada penduduk dalam menjalankan aktiviti kehidupan yang lebih sihat diketika negara ingin mengejar status negara maju.

cara Mengatasi Masalah Pencemaran Alam Sekitar

Langkah-Langkah Mengatasi Masalah Pencemaran Alam Sekitar

Pembangunan tanpa batasan merupakan perubahan kian pesat yang berlaku di negara kita pada alaf globalisasi ini. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat yang bersikap seperti enau  dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing dan tidak mengendahkan kebersihan alam sekitar. Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata supaya dapat mengejar kemajuan? Apakah peranan kita sebagai masyarakat untuk menangani masalah ini? 

Hal ini demikian kerana alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan   kita. Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, kita seharusnya
mensyukuri nikmat pemberian Tuhan. Oleh itu, langkah-langkah yang proaktif perlu diambil untuk memelihara anugerah ciptaan-Nya.

Langkah utama yang perlu diambil untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar ialah mengurangkan penggunaan bahan kimia. Hal ini demikian kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar selain akan mendatangkan impak/kesan dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar. 

Apa yang dimaksudkan ialah penggunaan racun serangga dan pendingin hawa merupakan salah satu kesan yang paling ketara dan serius. Akibat daripada   penggunaan racun serangga dan pendingin hawa, berlakunya penipisan lapisan  ozon dan air bawah tanah oleh kluorofluro karbon (CFC) yang amat berbahaya kepada masyarakat di jagat raya.

Kesannya, masyarakat mudah dihidapi penyakit-penyakit yang  berbahaya seperti  katarak  mata,  barah  kulit dan sebagainya. Hal  ini  turut memberi impak kepada ekonomi negara kerana terpaksa mengeluarkan dana yang amat besar bagi menampung kos perbelanjaan hospital. Oleh itu, penggunaan bahan kimia ini perlu dikawal oleh kerajaan dan pihak swasta supaya kita dapat  menjaga alam sekitar yang dianugerahi oleh Tuhan. Tegasnya, langkah menangani masalah pencemaran alam sekitar adalah dengan mengurangkan penggunaan bahan kimia.

Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang berkaitan aspek penjagaan kebersihan persekitaran. Hal ini amat signifikan sebagai langkah menjaga alam sekitar kita. Jika kita lihat pada hari ini, berapakah kilang yang telah dibina oleh kerajaan yang mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan? 

Hanya segelintir sahaja kilang yang mematuhi piawaian kebersihan. Dalam kebanyakan kes, pelepasan asap kilang dan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai mahupun ke dalam laut secara terbuka terus berlaku tanpa kawalan. Sikap pengilang ini bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing kerana menyebabkan berlakunya pencemaran air. Hal ini turut  menyebabkan kepupusan hidupan akuatik kerana sisa toksik daripada kilang-kilang mengurangkan peratusan oksigen di dalam air. 

Implikasi daripada  tindakan ini, undang-undang harus diperketatkan lagi oleh pihak berkuasa   supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jika hal ini tidak dibendung,masyarakat akan mengalami masalah kekurangan air bersih dan sumber protein. Bukan itu sahaja,majoriti masyarakat akan mendapat penyakit yang dikenali sebagai kwashiorkor akibat kekurangan protein

Bukan itu sahaja, program kitar semula yang diuar-uarkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian kerana mampu mempertingkat kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya membuka mata akan sahutan kerajaan.

Bahan-bahan buangan boleh diproses semula untuk digunakan sekali lagi dan kita boleh mengklasifikasikan bahan-bahan yang tidak diperlukan ke dalam tong-tong kitar semula yang telah disediakan. Sebagai contoh, bahan buangan boleh diproses menjadi baja nutrien bagi menghindarkan pembaziran dan surat khabar boleh juga dijadikan tisu. Keadaan ini dikatakan “sambil menyelam minum air”. 

Melalui cara ini,sumber-sumber alam seperti pokok yang digunakan bagi mendapatkan bahan mentah untuk memenuhi keperluan asas manusia dapat dikurangkan. Selain itu,negara juga dapat menjimatkan kos bagi mendapatkan keperluan-keperluan manusia sekaligus dapat memelihara kebersihan alam sekitar. Tegasnya, program kitar semula ialah salah satu cara untuk mengatasi pencemaran alam sekitar.

Di samping itu, kebersihan alam sekitar boleh dijaga melalui kempen kesedaran sivik yang berterusan supaya rakyat dan dapat menjaga alam sekitar sejak kecil kerana “melentur buluh biarlah daripada rebungnya”. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat diseru untuk menjaga   kebersihan   alam   sekitar.   Dengan   ini,   sedikit   sebanyak   langkah   ini   dapat menyedarkan manusia yang lalai tentang kebersihan alam sekitar. 

Jadi, kempen kesedaran ini akan dapat mencapai matlamatnya sekiranya semua rakyat sedar akan kepentingan alam sekitar  seterusnya   dapat  membendung   dan   memastikan   bahawa  kualiti  kebersihan  alam sekitar senantiasa bersih dan dijaga. Sekiranya masyarakat  tidak mengendahkan sahutankerajaan   dan   bersikap   mementingkan   diri   sendiri,   pastinya   negara   kita   akan   tercemar. Tegasnya,  kempen  kesedaran  sivik  juga  penting  dalam usaha  untuk   mengatasi  masalahpencemaran alam sekitar. 

Kesimpulannyanya, banyak langkah yang boleh dipraktikkan bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Oleh itu, sikap bagai aur dengan tebing antara rakyat Malaysia dengan kerajaan amat diperlukan dan tentunya akan lebih bermakna agar hasilnya kelak akan memuaskan hati semua orang. Hal ini amat dititikberatkan kerana kebersihan juga merupakan separuh daripada iman. Kebersihan alam sekitar juga amat penting bagi menarik pelancong-pelancong dari seantero dunia dan seterusnya mendorong negara kita ke arah mencapai Wawasan 2020. Bahkan, kita patut menyahut seruan Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak supaya mengembleng tenaga menjaga  kebersihan dan keamanan negara Malaysia sinonim dengan slogan negara “Negara Bersih, Rakyat Sihat”. Semoga negara Malaysia terus bersih dari pencemaran alam sekitar,

Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

No comments