Kerja Kursus Sejarah PT3 2016 Kajian Bangunan Bersejarah

Kerja Kursus Sejarah PT3 2016 Kajian Bangunan Bersejarah Di Tempat Tinggal Anda. Pelajar Tingkatan 3 perlu menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2016 (Pelbagai Instrumen) berbentuk Esei Laporan dari 19 Jun hingga 1 Julai 2016. Tajuk Kerja Kursus Sejarah PT3 tahun 2016 adalah Kajian Bangunan Bersejarah Di Tempat Tinggal Anda. 
Kerja Kursus Sejarah PT3 2016 bangunan bersejarah

Tajuk Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Berikut dikongsikan panduan dalam membuat Kerja Kursus Sejarah PT3 2016 (Esei Laporan) :-
Anda dikehendaki membuat kajian tentang bangunan/ binaan bersejarah di tempat tinggal anda, Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.

Laporan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:-

 • a) Tajuk Kajian
 • b) Nama Penulis
 • c) Isi Kandungan
 • Latar belakang bangunan/ binaan. 
 • Menerangkan struktur bangunan/ binaan
 • Menghuraikan sebab bangunan/ binaan tersebut di bina
 • Menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada masa kini
 • Mencadangkan langkah untuk memelihara/ memulihara bangunan/ binaan. 
 • d) Rumusan
 • e) Sumber rujukan

tajuk Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Tajuk Kajian 

 • Contoh : Bangunan Bersejarah Di Kota A'Famosa, Melaka

Nama Penulis 

 • Nama Pelajar (Nama anda)

1. Penghargaan

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru mata pelajaran Sejarah saya iaitu (Nama guru Sejarah anda) kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menjalankan Kajian Kursus Sejarah.
Saya dikehendaki menjalankan satu kajian tentang satu bangunan bersejarah di temapt saya. Bangunan yang dipilih oleh saya adalah bangunan Kota A Famosa di Melaka

2. Isi Kandungan

Meliputi kandungan seperti perkara dan mukasurat seperti berikut :-
 1. Penghargaan
 2. Isi Kandungan
 3. Objektif kajian
 4. Kaedah kajian
 5. Hasil kajian : Pengenalan (Latar belakang bangunan/ binaan). Klik contoh latar belakang lokasi terpilih, Menerangkan struktur bangunan/ binaan, Menghuraikan sebab bangunan/ binaan tersebut di bina, menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada masa kini dan dulu, dan mencadangkan langkah untuk memelihara/ memulihara bangunan/ binaan
 6. Rumusan, lampiran dan bahan rujukan.

3. Objektif Kajian

Contoh :-
 • a) Kajian dilakukan untuk mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang sahih dalam membantu saya dalam membuat satu kajian ilmiah dengan tatacara yang betul, jelas dan tepat.
 • b) Kajian dapat menambah pengetahuan saya tentang bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di Malaysia
 • c) Dapat memupuk perasaan bangga terhadap tanah air kita.
 • d) Kajian juga dapat menyedarkan rakyat Malaysia tentang betapa pentingnya bangunan bersejarah di negara dan keperluan untuk memelihara bangunan bersejarah.

4. Kaedah Kajian

Antara contoh kaedah kajian adalah seperti berikut :-
 1. Melalui teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dengan melayari laman web seperti Wikipedia.
 2. Penyelidikan di Perpustakaan/ pusat sumber di sekolah.
 3. Sesi Temubual/ temuramah dengan penduduk tempatan
 4. Analisa Dokumen dengan membuat rujukan kepada buku-buku ilmiah dalam mengesahkan kesahihan fakta

5. Hasil Kajian

 • Pengenalan - Latar belakang bangunan/ binaan : Penerangan mengenai latar belakang bangunan yang dipilih seperti lokasi, tahun dibina dan siap, pereka dan sebagainya
 • Menerangkan struktur bangunan/ binaan : Jenis-jenis struktur yang terdapat di bangunan/ binaan, reka bentuk, pengaruh senibina, ketinggian,
 • Menghuraikan sebab bangunan/ binaan tersebut di bina : Senaraikan dan huraikan tujuan bangunan itu dibina. Contoh untuk kegunaan pejabat British, kubu pertahanan, memperingati peristiwa yang telah berlaku,
 • Menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada masa kini dan juga pada masa dahulu
Rujuk senarai bangunan/ binaan bersejarah di Malaysia
 • Mencadangkan langkah untuk memelihara/ memulihara bangunan/ binaan
Rujuk Langkah memelihara Bangunan/ Binaan bersejarah
 • d) Rumusan : Huraian kepentingan bangunan bersejarah kepada Malaysia. Contoh isi rumusan
 • e) Menyenaraikan sumber rujukan - buku/ internet/ akhbar/ majalah menurut turutan

Panduan cara membuat Kerja Kursus Sejarah PT3 2016 ini akan dikemaskini dari masa kesemasa. Kredit Panduan Malaysia

Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

2 comments

boleh tunjuk macam mana nk buat esei tentang bangunan bersejarah

Balas

Saya nak buat sekolah saya.sekolah menengah kebangsaan saujana Utama..☺️☺️☺️

Balas