Perkembangan Di Eropah Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9

Nota Sejarah Perkembangan Di Eropah Tingkatan 4 Bab 9. Berikut dikongsikan nota ringkas Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 bertajuk Perkembangan di Eropah. Untuk makluman, tajuk ini sama atau berkaitan dengan Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPMU 2016 iaitu Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9

Nota Ringkas Bab 9 Perkembangan Di Eropah 

(1) Perubahan di eropah dari Zaman Pertengahan awal hingga ke Zaman Pertengahan Akhir

a) Zaman pertengahan di Eropah.
 • 1. Zaman pertengahan terbahagi 3 iaitu peringkat awal, kemuncak dan akhir.
 • 2. Zaman Gelap pada masa zaman pertengahan awal.
 • 3. Zaman Renaissance pada masa zaman pertengahan akhir.
b) Latar belakang Zaman Gelap (Pertengahan Awal).
 • 1. Eropah mengalami kemerosotan ilmu pengetahuan, perdagangan dan perbandaran.
 • 2. Ketika ini tiada pusat pentadbiran yang berkesan.
 • 3. Dunia Islam pada masa ini sangat mantap, oleh itu Eropah mengambil ilmu daripada dunia Islam.
 • 4. Pada masa ini, empayar Rom barat (kuasa pusat) runtuh, maka munculah golongan baron (tuan tanah).
c) Apakah ciri-ciri Zaman Gelap (Pertengahan Awal).
 • 1. Petani mendapatkan perlindungan daripada tuan tanah kerana politik tidak stabil.
 • 2. Petani membayar cukai yang tinggi sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberikan oleh tuan tanah.
 • 3. Petani yang tidak berkemampuan telah menyerahkan tanah mereka dan menjadi hamba.
 • 4. Tuan tanah pula mendapat perlindungan daripada raja.
 • 5. Tuan tanah dikehendaki memberi khidmat atau membayar cukai kepada raja.
 • 6. Hubungan antara petani, tuan tanah dan raja ini dikenali sebagai sistem feudal.
 • 7. Di negeri melayu sistem feudal juga diamalkan, di mana raja berkuasa mutlak, dan pembesar berkhidmat dan dinaungi raja, rakyat dan hamba melayu berkhidmat untuk  pembesar.
 • 8. Gereja Katolik amat berkuasa ketika Zaman Pertengahan, mereka memiliki hartanah yang banyak dan focus utama ialah ilmu akhirat hingga mengongkong kehidupan masyarakat.
 • 9. Perdagangan pada zaman ini diganggu orang gasar seperti Maygar dan Viking.Perdagangan ke timur dan Laut Mediterranean pula dikuasai oleh orang Islam.
 • 10. Masalah ekonomi ini menyebabkan mereka menumpukan kepada pertanian, mereka menjalankan aktiviti tukar barang kerana mata wang dalam pasaran adalah terhad.
d) Zaman Kemuncak Pertengahan.
 • 1. Gereja menjadi institusi yang universal dan menjadi ejen penyatuan.
 • 2. Perubahan ekonomi berlaku kerana pertambahan penduduk, peningkatan pertanian dankemunculan perdagangan.
 • 3. Kemudian muncul pula bandar seperti Venice, Milan.
 • 4. Lahir juga kelas pertengahan seperti artisan, pedagang.
 • 5. Status sosial ditentukan oleh kekayaan dan bukan pemilikan tanah.
 • 6. Wujud juga institusi politik seperti parlimen.
e) Zaman Renaissance (Pertengahan Akhir).
 • 1. Reanissance berasal daripada perkataan Itali iaitu renisciment bermaksud kelahiran semulaiaitu penghargaan semula ilmu yang terhasil pada Zaman Yunani dan Rom.
 • 2. Tamadun Yunani dan Rom tenggelam ketika Zaman Gelap.
 • 3. Asas pemikiran zaman ini ialah menonjolkan keupayaan manusia berfikir menyelesaikanmasalah yang dikenali sebagai humanisme. Bapa humanisme ialah F.Petrarch.
 • 4. Antara tokoh Renaissanxe seperti N. Machiavelli.
 • 5. Manusia zaman ini mempunyai semangat inkuiri (semangat ingin tahu yang kuat).
 • 6. Zaman ini bermula di Itali, di mana muncul bandar terkenal seperti Venice, Rom dan Milan yang menjadi pusar perdagangan antarabangsa.
 • 7. Itali amat strategik sebagai pelabuhan persimpangan antarabangsa contohnya pelabuhanVenice dan Genoa.
 • 8. Di sini berlaku pertembungan budaya, bahasa dan agama.
 • 9. Di sini juga muncul pedagang yang kaya yang menggunakan kekayaan mereka untuk mengindahkan bandar.
 • 10. Pedagang kaya ini kemudiannya menjadi patron atau penaung kepada pelukis, saintis, pemuzik dan penulis.
 • 11. Patron terkenal seperti keluarga Medici di Florence 
 • 12. Patron berusaha menarik masuk cendiakawan dan seniman yang berkunjung dari bandar ke bandar menyebarkan idea Renaissance. Ke seluruh Itali.
 • 13. Paus juga cuba melindungi seniman dan cendiakawan ini. Gereja Rom yang mencemburu kepada bandar Florence (dibina oleh patron-Medici) yang cantik ingin menandinginya, tetapi saintis berselisih faham dengan gereja (mereka mencabar fahaman tradisi gereja, contohnya kes Galilco Galilei).
 • 14. Gereja berubah memberi tumpuan kepada seni lukis dan seni ukir, mereka mengupah Leonardo da vinci, Raphael, Michaelangelo mencantikkan gereja dan katedral di Rom.
 • 15. Pelukis dan penulis ketika ini ingin dikenali secara individu maka semangat dan amalan individualisme.
 • 16. Selepas itu pelukis dan pengukir juga mahir dalam ilmu pengetahuan.
 • 17. Tokoh Renaissance di luar Itali - Thomas More, Francis Bacon,Wiliam Shakespeare.
f) Kesan Zaman Renaissance (Pertengahan Akhir).

 • 1. Politik - Muncul monarki baru yang berasaskan kekuatan kerajaan pusat seperti diPortugal, castile dan Aragon (Sepanyol), England, Perancis. Ia diperkukuhkan lagi dengan amalan bayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Kesannya kuasa raja bertambah, sebaliknya kuasa gereja dan bangsawan berkurang.
 • 2. Ekonomi Aktiviti sara diri pupus, sebaliknya perdagangan meluas. Mereka mula menjelajah dan maju dalam bidang ilmu seperti matematik, geografi, astronomi. Ciri-ciri zaman ini seperti inkuiri, objektif dan eksperiman memajukan ilmu sains seperti bologi, fizik,kimia, perubatan.
 • 3. Sosial - Berlaku perubahan pemikiran, mereka lebih berani menzahirkan emosi dan keinginan mereka. Maka lahirlah muzik, lukisan, ukiran dan membentuk budaya yakin.
 • 4. Pemikiran logik, sainstifik, falsafah dan metafizik - melahirkan manusia yang menggunakan sepenuhnya minda mereka untuk memajukan manusia.
g) Gerakan Reformation di Eropah Barat.
 • 1. Reformation berasal daripada perkataan reform bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru.
 • 2. Kritikan ini kerana gereja meningkatkan pembangunan keduniaan agar Rom menjadi kuasayang kuat di tengah Itali.
 • 3. Gereja juga kian pincang, rasuah dan menyeleweng.
 • 4. Penguasa Gereja Katolik dianggap lari daripada kitab Bible.
 • 5. Penyelewengan telah berlaku dalam amalan penjualan sijil indulgenees (Surat pengampunan dosa) ke seluruh Eropah.
 • 6. Di Jerman, gerakan agama ini dibantu oleh mesin cetak Johann Gutenberg - di mana Bibledicetak dalam masa singkat dan murah harganya.
 • 7. Martin Luther (Jerman) menetang amalan indulgences, menurutnya manusia perlu bergantung kepada kekuatan rohaninya. Ajaran Luther ini dikenali mazhab Protestan bermaksud membantah.
 • 8. Ajaran Martin berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England.
 • 9. Di Switzerland gerakan ini diketuai oleh Zwingli, selepas kematiannya disambung pula oleh John Calvin.
 • 10. Bagi menangani penentangan ini gereja Katolik mengendalikan Counter Reformationyang bermaksud menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru.
h) Kesan Gerakan Reformation di Eropah Barat.
 • 1. Berlaku perpecahan agama Kristian - di mana berlaku perang mazhab Kristian di Perancis,Sepanyol, Jerman.
 • 2. Tetapi kesan jangka panjang, gerakkan ini mewujudkan sikap toleransi antara mazhabKristian untuk menyebarkan pendidikan dan fahaman Kristian.
 • 3. Kuasa gereja telah dicabar, golongan monarki ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom, contohnya Raja Henry VII memutuskan hubungan dengan gereja Rom kerana ingin berkahwin. Beliau telah menjadi ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican.

( 2 ) Zaman Penjelajahan dan Penerokaan.

a) Latar belakang bermulanya penjelajahan orang Eropah.
 • 1. Kejayaan sains dan teknologi zaman Renaissance membantu kegiatan penjelajahan ini.
 • 2. Mereka mencari laluan ke timur kerana kerajaan Islam Turki telah menguasai Istanbul.
 • 3. Selama ini orang Eropah mendapat barangan timur melalui Istanbul tetapi merekamenghadapi masalah selepas kerajaan Islam memerintah Istanbul.
 • 4. Mereka memulakan penerokaan dengan melalui Lautan Atlantik untuk sampai ke timur.
b) Sebab ± sebab penjelajahan berlaku.
 • 1. Desakan ekonomi - orang Eropah memerlukan barangan timur seperti emas, sutera,rempah.
 • 2. Galakan pemerintah ( raja Sepanyol dan Portugal ), Sepanyol menumpukan kepadaAmerika Lain dan Portugal ke timur.
 • 3. Persaingan kuasa Sepanyo dan Portugal - Sepanyol turut ke timur, begitu juga sebaliknya dengan Portugal.
 • 4. Persaingan ini menyebabkan Paus Rom menggesa dibuat Perjanjian Tordesillas bagi menetapkan kawasan pengaruh masing-masing : timur milik Portugal, barat milik Sepanyol.
 • 5. Peranan Columbus - orang Eropah pertama tiba di Amerika.
 • 6. Peranan Magellan - tiba di timur dan terbunuh di Filipina.
 • 7. Perdagangan rempah dan sutera amat menguntungkan menjadi pendorong utama kuasa Sepanyol/ Portugal ke timur.
 • 8. Mereka juga menjelajah untuk menyebarkan agama Kristian khasnya Sepanyol yang pernah diperintah oleh orang Islam begitu bersemangat menyebarkan agama Kristian.
 • 9. Monarki baru di Eropah menggalakkan penerokaan, contohnya di England, Perancis dan Belanda.
 • 10. Rumusannya penjelajahan kerana Gold, Glory, Gosper.
c) Kesan penjelajahan kepada masyarakat setempat.
 • 1. Dari segi politik - banyak perjanjian dibuat antara penguasa tempatan dengan wakil kuasa Eropah. Perjanjian ini menandakan pengiktirafan kuasa Eropah.
 • 2. Di antara wakil Eropah tersebut seperti Syarikat Hindia Timur Belanda ( VOC ). Syarikat Hindia Timur Inggeris ( EIC ). Syarikat seperti ini berdagang hingga ke Afrika, Latin Amerika, Asia Tenggara dan Asia Timur.
 • 3. Dari segi ekonomi - kawasan luar Eropah menjadi pembekal kepada masyarakat Eropah, Goa, Melaka contohnya di kuasai Portugal.
 • 4. Jalan perdagangan di Lautan Hindi dan Asia Tenggara yang dikuasai oleh pedagang Arab telah diambilalih oleh kuasa Eropah seperti Portugal.
 • 5. Dari segi sosial - gaya hidup masyarakat tempatan terpengaruh orang Eropah, malah ada yang memeluk agama Kristian.
 • 6. Perang berlaku antara orang tempatan dan kuasa Eropah contohnya Sepanyol berperang dan menakluk tamadun Aztec di Mexico dan tamadun Inca di Peru.
 • 7. Penjajah telah menguasai emas dan perak contohnya di Amerika Latin, mereka turut mengekspotasi buruh peribumi di lombong dan ladang.
 • 8. Di timur, Sepanyol menguasai Filipina dan Portugal menguasai Melaka dan Goa.

( 3 ) Revolusi Pertanian.

a) Perkembangan pertanian sebelum Revolusi Pertanian.
 • 1. Pengeluaran makanan secara kecil-kecilan.
 • 2. Dua sistem pemilikan tanah iaitu tanah persendirian dan tanah awam.
 • 3. Tanah persendirian adalah milik orang kaya.
 • 4. Tanah awam juga milik persendirian tetapi mengikut adat kebiasaannya rakyat boleh bercucuk tanam kecil-kecilan, menternak, memburu atau memancing, amalan ini tidak dianggap salah sehinggalah zaman Revolusi Pertanian.
b) Pengenalan Akta Pemagaran ketika Revolusi Pertanian.
 • 1. Pemagaran penting untuk tujuan pengeluaran makanan secara besar-besaran kerana pertambahan penduduk.
 • 2. Tuan tanah ingin menjalankan pertanian secara besar-besaran termasuk menggunakan tanah awam.
 • 3. Harga gandum yang meningkat menarik minat tuan tanah membuka ladang.
 • 4. Pengenalan akta pemagaran menyediakan kawasan yang sangat luas untuk membuka ladang.
 • 5. Kesan pemagaran rakyar biasa hilang punca rezeki dan terpaksa menjadi buruh ladang dan kemudiannya ke bandar bekerja kilang Revolusi Industri.
c) Kaedah dan ciptaan ketika Revolusi Pertanian.
 • 1. Penanaman bergilir - peladang menanam tanaman berbeza mengikut musim sepanjang tahun. Ini bertujuan agar tanah dan tanaman sentiasa subur kerana setiap tanaman menggunakan nutrien tanah berbeza. Maka tidak ada tanah yang dibiarkan kosong.
 • 2. Tanaman baru - seperti turnip dan ubi kentang.
 •  3. Peralatan baru - seperti Jethro Tull mencipta alat menggali dan menugal untuk mempercepatkan penanaman benih.
 • 4. Pertanian komersial - kuantiti hasil dipertingkatkan dengan pengenalan baja asli yang menyuburkan tanah. Hasil pertanian untuk tujuan perdagangan.

(4) Revolusi Perindustrian

a) Sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian.
 • 1. Revolusi Pertanian telah menyediakan modal dalam Revolusi Perindustrian.
 • 2. Makanan pula mencukupi untuk menampung permintaan pekerja kilang.
 • 3. Britain tidak bergantung kepada import makanan luar, maka dana import dapat digunakan untuk pelaburan industri.
b) Rekaan sains dan teknologi Revolusi Perindustrian.
 • 1. James Watt - membaiki enjin rekaan Thomas Newcomen.
 • 2. James Watt & Boulton - mengeluarkan enjin berkuasa wap.
 • 3. R.Arkwright - mencipta alat pemintal benang menggunakan enjin berkuasa wap.
 • 4. J. Hargreaves - mencipta mesin pemintal benang.
 • 5. Produk sebelum Revolusi Perindustrian secara kecil-kecilan menggunakan tenaga manusia kemudian produk bertambah ketika Revolusi Industri kerana adanya rekaan sains.
c) Pengkhususan pengeluaran Revolusi Perindustrian
 • 1. Pengkhususan dibuat kerana pemodal ingin mengawal kos.
 • 2. Majikan dan pekerja kian mahir dalam bidang yang dipilih.
 • 3. Kesannya kuantiti dan kualiti barang meningkat sehingga boleh dipasarkan ke luar Britain.
d) Penggunaan teknologi ketika Revolusi Perindustrian.
 • 1. Sebelum pengenalan enjin berkuasa wap-tenaga manusia, binatang dan air digunakan.
 • 2. Pengenalan mesin berkuasa wap menghasilkan barangan yang banyak dan murah sertamudah ke pasaran luar.
 • 3. Kemasukan ke pasaran antarabangsa akan menguntungkan usahawan, keuntungan ini akan digunakan untuk mempertingkatkan lagi pengeluaran dan perdagangan.
 • 4. Penghasilan tenaga wap melalui proses pembakaran arang batu, Britain amat beruntungkerana mempunyai arang batu yang banyak.
 • 5. Newcomen telah mencipta mesin berkuasa wap yang memudahkan perlombongan arang batu.
 • 6. Kuasa wap daripada arang batu juga digunakan dalam sistem pengangkutan seperti keretapi dan kapal laut.

(5) Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.

a) Pertanian sebagai punca ekonomi.
 • 1.Wujud pertanian komensial = gandum, rye, jagung.
 • 2. Peladang menjadi pedagang antarabangsa dengan mengeksport hasil lebihan ke luar negara.
 • 3. Revolusi pertanian menyediakan makanan kepada buruh kilang industri.
 • 4. Kemajuan perindustrian menyebabkan petani menjadi buruh kilang dan pengusaha kilang menjadi tokoh ekonomi menggantikan pengusaha ladang.
b) Peningkatan perdagangan antarabangsa.
 • 1. Britain amat mudah memperdagangkan lebihan hasil pertanian dan industrinya kerana mereka penjajah.
 • 2. Britain juga memerlukan bahan mentah untuk mengembangkan perindustriannya daripada tanah jajahan seperti getah, bijih timah.
 • 3. Britain turut mengembangkan kapal laut untuk berdagang.
 • 4. Britain juga mengeksport modal ke seberang laut.
c) Kemajuan pengangkutan.
 • 1. Pada mulanya Britain menggunakan kereta kuda dan baj.
 • 2. Kemudian jalan raya dibina dan kereta api dipekenalkan.
 • 3. Pada mulanya rel kereta api diperbuat daripada kayu kemudian daripada besi dan keluli.
 • 4. Pengangkutan laut pula melibatkan pengenalan kapal laut berkuasa wap.
d) Kemunculan golongan buruh dan majikan.
 • 1. Ekonomi skala besar menyebabkan munculnya golongan buruh ladang dan kilang.
 • 2. Penggunaan mesin memerlukan kilang seperti kilang tekstil.
 • 3. Peringkat awal Revolusi Pertanian dan Perindustrian para buruh tidak dilayan dengan baik.
 • 4. Kemahiran mereka juga tidak diperlukan selepas penciptaan mesin baru seperti ciptaan mesin membuat stokin, pakaian, yang menyebabkan penenun dan tukang jahit tradisionaltidak diperlukan.
 • 5. Pekerja mahir ( penenun dan tukang jahit ) memprotes dan memusnahkan mesin-mesin, contohnya Pergerakan Luddite.
 • 6. Akta Antipenggabungan diperkenalkan untuk melarang pekerja bergabung bagi mendapatkan gaji dan layanan baik daripada majikan.
 • 7. Larangan ini menyukarkan pekerja kerana tidak semua majikan bertimbang rasa kepada pekerja
 • 8. Kanak-kanak bawah usia 10 tahun pada masa ini dieksploitasi bekerja sebagai pelombong arang batu dan di kilang tekstil. Masa bekerja mereka pula lebih 10 jam sehari.
 • 9. Pada masa ini amalan ekonomi bebas amat berpengaruh, bagi mereka gaji pekerja ditentukan oleh pasaran dan campur tangan kerajaan perlu dihindarkan.
 • 10. Tetapi kemudiannya akta anti penggabungan telah dimansuhkan dan kesatuan sekerja ditubuhkan.
 •  11. Akta baru diluluskan untuk membela nasib pekerja.

(6) Imperialis barat di Asia.

a) Latar belakang kemunculan Zaman Imperialis.
 • 1. Imperialis bererti penguasaan negara lebih kuat terhadap negara lain yang lemah.
 • 2. Penguasaan ini bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik, ia dilakukan sejak Zaman Rom, kemudian Sepanyol, Portugal.
 • 3. Pada awalnya barat berminat dengan hasil dagang seperti rempah, emas dan perak.
 • 4. Kemudiannya ekonomi negara jajahan distrukturkan untuk memenuhi kehendak ekonomi penjajah.
 • 5. Selepas itu, penjajah seperti Britain dan Belanda mengubah ekonomi negara jajahan agar memenuhi keperluan perindustrian di negara mereka seperti tanaman getah.
b) Faktor kedatangan kuasa barat menjajah Asia.
 • 1. Mereka ingin mendapatkan bahan mentah seperti getah.
 • 2. Mereka menjajah untuk mendapatkan pasaran barang perindustrian mereka.
 • 3. Pengangkutan jalan raya, kereta api dan kapal wap mempercepatkan perjalanan dan membantu kedatangan kuasa barat menjajah Asia.
 • 4. Apabila negara barat dan Amerika Syarikat melindungi industrinya dengan memperkenalkan peraturan tariff maka Britain tambah terdesak mencari pasaran baru di Asia.
 • 5. Barat ke Asia juga kerana faktor menyebarkan tamadun mereka yang dianggap tinggi.
 • 6. Mereka turut menyebarkan budaya dan agama Kristian.7. Barat juga berebut-rebut sesama mereka menjajah negara Asia kerana menjajah telah menjadi simbol status kuasa yang kuat.
c) Kesan imperialisme terhadap Asia Tenggara.
 • 1. Politik - pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir barat. Sistem politik peribumi ditukar atau diubahsuai dengan sistem barat. Kuasa barat telah campur tangan di Asia seperti Inggeris di Tanah Melayu, India, Belanda di Indonesia, Amerika di Filipina.
 • 2. Ekonomi-ekonomi distrukturkan untuk keperluan industri barat contoh bijih timah dan getah di Tanah Melayu.
 • 3. Pendidikan - sistem pendidikan Inggeris diperkenalkan di bandar dan untuk mereka yang akan menjadi pentadbir rendah British
 • 4. Kemasukan buruh asing - barat menjemput masuk buruh asing bekerja dengan mereka.Kesannya wujud pelbagai kaum yang berpecah belah dan tidak wujud keharmonian antara kaum.

Semoga nota ringkas Perkembangan Di Eropah Nota Tingkatan 4 Bab 9 ini bermanfaat kepada semua pelajar.

Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

No comments