Tenaga Dan Perubahan Kimia - Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5

Tenaga Dan Perubahan Kimia - Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5. Berikut disertakan nota ringkas Sains bagi Tingkatan 4 Bab 5 bertajuk Tenaga Dan Perubahan Kimia.

  • Perubahan fizikal ialah perubahan yang tidak menghasilkan bahan baru dan tindak balasnya adalah berbalik.
  • Perubahan kimia merupakan tindak balas kimia yang menghasilkan bahan baru. Bahan baru mempunyai sifat dan komposisi kimia yang berlainan daripada bahan asal.
  • Tindak balas kimia melibatkan perubahan haba. 
  • Tindak balas kimia boleh dibahagikan kepada tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Ini bergantung kepada sama ada tindak balas itu menyerap haba dari persekitaran atau membebaskan haba ke persekitaran.
  • Proses Haber: Proses penghasilan ammonia secara besar-besaran
  • Proses Sentuh : Proses penghasilan asid sulfurik secara besar-besaran 
Tenaga Dan Perubahan Kimia

Tenaga Dan Perubahan Kimia - Nota Sains Tingkatan 4 Bab 5 


Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

No comments