FAQ Soal Jawab Pengambilan Murid Ke SBP 2016

FAQ Soal Jawab Permohonan Pengambilan Murid Ke SBP 2016. Berikut disertakan soal jawab pertanyaan atau FAQ bagi pengambilan murid ke Sekolah berasrama penuh (SBP) tahun 2016. Untuk makluman PENGAMBILAN MURID SBP 2016 akan di buka mengikut tarikh dan ketetapan berikut :-

PERMOHONAN SBP TINGKATAN 1 TAHUN 2016 


 • TARIKH BUKA  :  15 OKTOBER 2015
 • TARIKH TUTUP  :   15 NOVEMBER 2015
 • APPLIKASI PERMOHONAN  :  sila klik https://sst1.moe.gov.my/

PERMOHONAN SBP TINGKATAN 4 TAHUN 2016

 • TARIKH BUKA  : 15 NOVEMBER 2015
 • TARIKH TUTUP : 15 DISEMBER 2015
 • APPLIKASI PERMOHONAN  : * akan dikemaskini
permohonan sbp 2016

FAQ Soal Jawab Permohonan Pengambilan Murid Ke SBP 2016

Berikut di antara soalan-soalan yang selalu atau kerap di tanya oleh pemohon SBP 2016 :-

1. Bagaimanakah cara untuk memohon ke SBP?
 • Permohonan kemasukan ke SBP boleh dicapai melalui Aplikasi Dalam Talian/ on-line sepenuhnya melalui         laman         sesawang; www.moe.gov.my
2. Siapakah yang boleh memohon?
 • Murid  lepasan  Tahun  Enam (6) 2015  dan  murid  lepasan  Tingkatan Tiga (3) 2015 sahaja.
3. Permohonan  ke  SBP tidak  bersyarat kecuali  dibuka  untuk  murid lepasan Tahun Enam (6) dan Tingkatan Empat (4) 
 • * Permohonan kemasukan    ke    SBP    bagi    tahun    2016 TIDAK MEMERLUKAN pengesahan   mana-mana   pihak   atau   dihantar   ke mana-mana     SBP. 
 • Calon     tidak     perlu     menghantar     sesalinan permohonan beserta dokumen ke mana-mana SBP
4. Apakah syarat pemilihan murid ke SBP?Pemilihan Murid Tingkatan 1:
 • Murid mestilah warganegara Malaysia.
 • Murid Sekolah Kebangsaan (SK)
 • Memperoleh    keputusan akademik    cemerlang dalam    Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2015
 • Aktif dalam kokurikulum.
Pemilihan Murid Ke Tingkatan 4
 • Murid mestilah warganegara Malaysia
 • Bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan.
 • Memperoleh keputusan akademik cemerlang dalam PBS
 • Aktif kokurikulum
5. ‘Saya  berminat  untuk  memohon  untuk  ke SBP yang  menawarkan Tahfiz   Model   Ulul  Albab.   Apakah   syaratnya   agar   saya   terpilih   ke sekolah tersebut?’
 • Bagi  calon-calon memohon secara ‘online’ yang  memenuhi  syarat-syarat  pemilihan  ke  Tingkatan  Satu, memperoleh  Gred  A  bagi  Quran dan   Jawi   layak   dipertimbangkan.   Calon-calon   layak   yang   telah dikenalpasti   akan   dipanggil   untuk di temuduga   selepas   keputusan UPSR diumumkan.
6. Adakah    pemohon    perlu    sertakan    salinan    sijil    sebagai    bukti mengesahkan penglibatan dalam Kokurikulum?
 • Pemohon tidak perlu sertakan salinan sijil tersebut kerana maklumat Kokurikulum    akan   diselaraskan    dengan    Bahagian    Kokurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

FAQ Soal Jawab Pengambilan Murid Ke SBP 2016

Untuk persoalan lain yang lengkap, Sila download di SBP 2016

0 comment... add one now