Senarai Mata Pelajaran SBP Tingkatan 1 Dan 4

Senarai Mata Pelajaran SBP Tingkatan 1 Dan 4. Berikut adalah senarai Mata Pelajaran Sekolah Berasrama Penuh atau SBP di Tingkatan 1 Dan 4. Pendidikan di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) adalah untuk menyediakan suasana persekolahan dan pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna bagi memupuk serta mengembangkan potensi murid yang cemerlang sebagai warganegara yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.
Senarai Mata Pelajaran SBP

SBP juga ialah wadah terbaik dalam menjana insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemapanan sahsiah, kesejagatan kepemimpinan dan kejituan patriotisme bagi melahirkan ahli sains, teknokrat dan profesional yang dapat memenuhi aspirasi negara.

PAKEJ ALIRAN DAN MATA PELAJARAN TINGKATAN SATU (1) YANG DITAWARKAN DI SBP
JENIS ALIRAN
SAINS
AGAMA
Pakej Mata Pelajaran
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kemahiran Hidup
 • Pendidikan Islam / Moral
 • Bahasa Antarabangsa
(*Satu Bahasa Pilihan; Bahasa Arab / Bahasa Jepun / Bahasa Perancis / Bahasa Jerman / Bahasa Mandarin)
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kemahiran Hidup
 • Pendidikan Islam / Moral
 • Bahasa Antarabangsa
(*Satu Bahasa Pilihan; Bahasa Arab / Bahasa Jepun / Bahasa Perancis / Bahasa Jerman / Bahasa Mandarin)
Jenis SBP yang ditawarkan
 • SBP Terawal (Premier)
 • Sekolah Menengah Sains (SMS)
 • Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP)
 • Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI)


PAKEJ ALIRAN DAN MATA PELAJARAN TINGKATAN EMPAT (4) YANG DITAWARKAN DI SBP
Aliran Pakej Mata Pelajaran
Sains Tulen Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik,  Sejarah, Pend. Islam/Moral, Fizik, Kimia, Biologi,
Matematik Tambahan, EST (pilihan)

Sains Tulen (Agama ) Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik,  Sejarah, Fizik, Kimia, Biologi,Matematik Tambahan, Bahasa Arab Tinggi, Pend. Al-Quran & Sunnah, Pengajian Syariah.
Agama Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik,  Sejarah, Sains,Bahasa Arab Tinggi, Pend. Al-Quran & Sunnah,Pengajian Syariah, Prinsip Perakaunan,
Ekonomi Asas, Matematik Tambahan

Sains Teknikal Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik,  Sejarah, Pend. Islam/Moral, Fizik, Kimia,
Lukisan Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan,
EST (pilihan).

Sains Sosial Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains Sejarah, Pend. Islam, Prinsip Perakaunan, Ekonomi Asas, Matematik Tambahan

Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

No comments