Persetiaan Persekutuan 1895 Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2015

Persetiaan Persekutuan 1895 Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2015. Pelajar PT3 2015 wajib membuat kajian dan menghasilkan laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan berdasarkan petikan yang diberi iaitu Dokumen Persetiaan Persekutuan 1895. 
Tugasan kerja kursus Sejarah PT3 2015 pelajar hendaklah merangkumi aspek penting berikut:   
(a) Tajuk kajian

(b) Nama penulis
(c) Isi kandungan - bahagikan isi kandungan berdasarkan konstruk yang dikehendaki 


(d) Membuat rumusan

(e) Menyenaraikan sumber rujukan - buku/ internet/ akhbar/ majalah


Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

1 comment