Tamadun Awal Asia Tenggara - Sejarah Tingkatan 4 Bab 3

Tamadun Awal Asia Tenggara - Sejarah Tingkatan 4 Bab 3. Berikut disertakan Nota Ringkas Sejarah Tingkatan 4 Bab 3 yang bertajuk Tamadun Awal Asia Tenggara

1. SEJARAH TINGKATAN EMPAT BAB 3 - TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
2. BENTUK-BENTUK KERAJAAN AWAL
3. CIRI-CIRI UTAMA KERAJAAN AGRARIA

 • Masyarakatnya menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan, dan pemungutan hasil hutan dan sungai.
 • Terbentuk di kawasan pertanian yang subur
 • Terbentuk di lembah sungai
 • Terdapat di kawasan pedalaman / di kawasan berbukit / di lereng gunung

4. KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT AGRARIA
 • Menanam padi sawah atau padi huma
 • Menanam tanaman sampingan
 • Menghasilkan pelbagai jenis rempah
 • Mengumpulkan hasil hutan
 • Mengambil sarang burung dari gua
 • Menangkap ikan di sawah, paya dan sungai
 • Mendapatkan kulit kura-kura
 • Menternak binatang
 • Memasarkan hasil lebihan kepada masyarakat maritim
Tamadun Awal Asia Tenggara - Sejarah Tingkatan 4 Bab 3

5. FAKTOR-FAKTOR KEMAJUANPERTANIAN KERAJAAN AGRARIA
 • Pembinaan sistem pengairan yang baik
 • Sistem pengairan yang bersumberkan sungai dan tasik
 • Sistem pengairan dibina / diuruskan oleh raja
 • Terletak di lembah sungai yang subur
 • Iklim panas dan lembap sepanjang tahun
6. KEPENTINGAN TASIK TONLE SAP KEPADA MASYARAKAT ANGKOR
 • Membekalkan sumber air minuman
 • Membekalkan sumber ikan air tawar
 • Punca untuk mengairi sawah
 • Mendapan lumpur menyuburkan kawasan sekitar
7. PELABUHAN YANG WUJUD PADA ZAMAN AWAL DI ASIA TENGGARA 
 • Pelabuhan pembekal 
 • Pelabuhan kerajaan 
 • Pelabuhan entreport
8. CIRI-CIRI PELABUHAN DI ASIA TENGGARA
Pelabuhan pembekal
 • Pelabuhan yang membekalkan hasil tempatan
 • Disinggahi pedagang yang mahu mendapatkan bekalan bahan tersebut
Pelabuhan kerajaan
 • Masih berperanan sebagai pelabuhan pembekal dan tempat berdagang
 • Wujud kerajaan di situPelabuhan entreport
 • Menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar
 • Membekalkan hasil tempatan kepada pedagang antarabangsa
 • Membeli barang dari pedagang antarabangsa
 • Mengedarkan barang dari luar kepada pelabuhan sekitarnya
Nota ringkas seterusnya sila rujuk slide di bawah ini :-

Tamadun Awal Asia Tenggara - Sejarah Tingkatan 4 Bab 3

Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

No comments