Soalan Dan Rubrik Kerja Projek Matematik Tambahan 2015 Negeri Perak

Soalan Dan Rubrik Kerja Projek Matematik Tambahan 2015 Negeri Perak. Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak telah menyediakan soalan tugasan KPMT 2015 bagi seluruh sekolah menengah Negeri Perak seperti berikut :-
  1. GARIS PANDUAN AM MENGENAI PELAKSANAAN KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2015
  2. ITEM SOALAN
  3. RUBRIK KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2015
Untuk makluman lebih lanjut mengenai Kerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak 2015 ini sila klik Add Math 2015
Soalan Dan Rubrik Kerja Projek Matematik Tambahan 2015 Negeri Perak
Kerja  projek  Add Math 2015 boleh  dilaksanakan dalam  kumpulan atau  individu,  tetapi  setiap  murid  perlu mengemukakan laporan   bertulis   secara   individu yang   ditanda   dan   digred   oleh   guru berdasarkan rubrik yang  dibekalkan  bersama  tugasan.  Wajaran  yang  tinggi  diperuntukkan kepada pengaplikasian proses  matematik seperti penaakulan,  membuat perkaitan, berkomunikasi secara  matematik,  perwakilan  dan  menggunakan  teknologi.  Murid  perlu  menyedari  bahawa proses matematik yang dilaksanakan semasa  menyelesaikan tugasan  KPMT, adalah sama penting dengan  mencari  jawapan  yang  betul.  
 
Sumber - Rossa Calla

Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

No comments