Penyiasatan Saintifik - Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1

Penyiasatan Saintifik - Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1. Berikut disertakan nota ringkas Sains bafi Tingkatan 4 Bab 1 bertajuk Penyiasatan Saintifik.

Bab 1 Penyiasatan Saintifik
Sains ialah ilmu tentang alam sekeliling kita. Untuk mengkaji tentang alam sekelilingkita, penyiasatan saintifik hendaklah dilakukan.Langkah-langkah penyiasatan saintifik mengikut turutan :
• Mengenal pasti masalah
• Membuat hipotesis
• Merancang penyiasatan
• mengawal pemboleh ubah
• Mengumpul data
• Menganalisis data
• Membuat kesimpulan
• membuat laporanTerdapat 3 Jenis pemboleh ubah (PU) dalam penyiasatan saintifik.

a. PU yang dimalarkan-apakah perkara yang disamakan?
b.PU yang dimanipulasikan-apakah perkara yang di ubah-ubah?
c.PU yang bergerak balas-apakah yang dilihat(diperhatikan)?
Penyiasatan Saintifik


Untuk nota lengkap seterusnya sila rujuk slide disertakan di bawah ini :-

Penyiasatan Saintifik - Nota Sains Tingkatan 4 Bab 1

Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

No comments