Jirim Dan Bahan - Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4

Jirim Dan Bahan - Nota Sains Tingkatan 4 Bab 4. Berikut disertakan nota ringkas Sains bagi Tingkatan 4 Bab 4 bertajuk Jirim dan Bahan.

 1. Teori Kinetik Jirim
• Teori kinetik jirim dapat menerangkan sifat-sifat jirim dalam tiga keadaan pepejal, cecair & gas diantaranya :- 
• Jirim terdiri daripada zarah yang halus & diskrit 
• Zarah sentiasa bergerak dan bergetar 
• Zarah sentiasa berlanggaran diantara satu sama lain dan dengan bekasnya 
• Daya tarikan wujud antara zarah dalam jirim. Daya tarikan semakin kuat apabila zarah semakin rapat 
Jirim Dan Bahan
• Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik zarah

Untuk nota lengkap seterusnya sila rujuk slide disertakan di bawah ini :-

Seorang peminat komputer, blogger dan dunia IT

Blogger
Leave A Reply

No comments